Yksityisyyden ja Rekisteriseloste:

- Pidämme asiakas- ja tilausrekisteriä. Rekisterissä voidaan säilyttää seuraavia tietoja:

- Asiakkaan Etu- ja Sukunimi.

- Asiakkaan Yritys ja sen y-tunnus.

- Asiakkaan Osoitetieto.

- Asiakkaan Puhelinnumero.

- Asiakkaan Sähköpostiosoite.

- Tilatut tuotteet ja tilauksen lisätiedot.

- Asiakkaan Henkilötunnusta tai luottokortti tietoja emme  rekisteröi tietokantaamme

- Kaikki tiedot ovat asiakkaan itsensä antamia.

- Verkkokaupan asiakastiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja sitoudumme olemaan luovuttamatta asiakastietoja yrityksen ulkopuolisille tahoille. Poikkeuksena viranomainen joka virkatehtävässään tutkii rikosta, tai jokin muu lain määräämä luovuttamisperuste

- Tietojen käyttö

- Asiakkaan yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksessa, vaan ainoastaan helpottamaan tilauksien selvittämistä ja seurantaa

- Asiakasrekisterin pääsääntöinen tarkoitus on mahdollistaa tuotteiden ja maksutietojen lähetys vastaanottajalle, sekä takuuasioiden ja rahojen palautus asioiden hoitamista.

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevat tiedot julki, ja oikaista niitä tarvittaessa.

 

 

 

EU TIETOSUOJA LIITE
Yhteistyösopimusliite


Tämän liitteen tarkoitus on tähdentää

EU tietosuoja asetuksen

 asetettujen tavoitteiden ylläpitämiseen.


Luottamuksellisuus


Sopijaosapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan
saamansa aineistot ja tiedot sekä olemaan käyttämättä niitä
muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Tämä määräys
on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Viittaus


Euroopan unionin tietosuojasäädäntö uudistui, kun yleinen
tietosuoja-asetus tuli voimaan 24. toukokuuta 2016 (ASETUS
(EU) 2016/679). Tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden
siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen
käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.